Veel gestelde vragen

Wij hebben voor u de meest voorkomende vragen verzameld en deze opgenomen in onze FAQ.
Heeft u toch nog een vraag, vul dan onze contactformulier in.

Hoe kan je koelen m.b.v. zonnewarmte?

Voor koelen is energie nodig. Deze energie kan geleverd worden in de vorm van warm water. Infinity Solar past Solar closed-loop absorption cooling toe.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor een zon thermische installatie?

Voor een zon thermische installatie is in principe geen omgevingsvergunning nodig, mits u zich aan een aantal regels houdt. Zie hiervoor de folder ‘zonnepanelen en zonnecollectoren’ van de rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

Een zonnepaneel zet zonlicht om in elektriciteit en levert elektriciteit.
Een zonnecollector vangt de warmte van de zon op en levert warmte.

Wat is fase-overgangs-materiaal?

Fase-overgangs-materialen zijn materialen die van vast naar vloeibaar naar gasvormig overgaan en weer terug onder invloed van temperatuur. Een voorbeeld is water dat bij 0°C overgaat van vast naar vloeibaar, en bij 100°C overgaat van vloeibaar naar gasvormig.

Met fase-overgangs-materiaal wordt een materiaal bedoeld dat praktisch inzetbaar is voor opslag van thermische energie. De voor opslag van energie gebruikte faseovergang is de overgang van vast naar vloeibaar en vice versa. Wanneer het materiaal overgaat van de ene fase naar de andere wordt veel energie vrijgegeven of opgenomen. De temperatuur waarbij deze overgang plaatsvindt, is afhankelijk van het materiaal.

Hoe is de zon thermische installatie beveiligd tegen bevriezing?

Al het water in het systeem loopt aan het eind van de dag naar de opslagtank om het risico op vorstschade te elimineren.

Wat is het verschil tussen een vlakke plaat en vacuĆ¼mbuis zonnecollector?

Een vlakke plaat zonnecollector is een bak die afgedekt is met een glasplaat. Door deze bak loopt een leiding. In deze leiding zit een vloeistof. Deze vloeistof warmt op en stroomt naar het boilervat waar de warmte opgeslagen wordt.

Een vacuümbuis zonnecollector is het beste voor te stellen als een thermoskan van glas. Het zonlicht valt door de buitenste en binnenste buis en verwarmt het water. Door het vacuüm tussen de buizen is de binnenste buis erg goed geïsoleerd en is het warmteverlies minimaal.

Het rendement van een vacuümbuis zonnecollector is om deze reden dan ook altijd hoger dan het rendement van een vlakke plaat zonnecollector.